TECHNICAL ACADEMY

Theoretische opleiding

RIOOLREINIGEN

PROGRAMMA

PROGRAMMA

 • De riool
 • Type reiniging
 • Basisprincipes druk / debiet
 • Keuze van de vacuüm pomp
 • Keuze van de HD pomp
 • Keuze van hogedruk slang
 • Keuze van het werktuig
 • Berekenen van nozzle diameter(s)
 • Rendementen / Optimale inzet van de uitrusting
 • Recyclers
 • Speciale toepassingen
 • Veiligheidsaspecten

Doelgroep: Operatoren en eenieder die te maken heeft met het aspect rioolreinigen.

Organisatie: De sessies worden georganiseerd op aanvraag en gegeven op uw site of op een geschikte plaats in de omgeving van uw bedrijf.